CategoriesHồ Sơ Pháp Lý

Giấy tờ pháp lý con lăn nhiệt HECQUYN

[row style=”collapse” col_style=”solid” col_bg=”rgb(185, 42, 42)” width=”full-width” h_align=”center”]

 

[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” text_depth=”4″ animate=”flipInX”]

 

<p><span style=”font-size: 150%;”><strong><span style=”color: #ffff00;”><span style=”font-size: 90%;”>PHIẾU TIẾP NHẬN – ISO – ĐKKD</span><br></span></strong></span><span style=”color: #ffffff; font-size: 80%;”>[Click vào ảnh để phóng to]</span></p>

[ux_slider freescroll=”true” nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullets=”false” timer=”3000″]

 

[ux_image id=”2271″ lightbox=”true”]

 

[ux_image id=”2141″ lightbox=”true”]

 

[ux_image id=”1579″ lightbox=”true”]

 

[ux_image id=”1580″ lightbox=”true”]

 

[ux_image id=”1513″ lightbox=”true”]

 

[ux_image id=”1511″ lightbox=”true”]

 

 

[/ux_slider]

 

[/col]

[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”true” align=”center” text_depth=”4″ max_width=”910px” animate=”fadeInUp”]

 

<p><span style=”font-size: 150%;”><strong><span style=”color: #ffff00;”><span style=”font-size: 90%;”>GIẤY CN ĐỦ ĐKKD – GDP CHI NHÁNH</span><br></span></strong></span><span style=”color: #ffffff; font-size: 80%;”>[Click vào ảnh để phóng to]</span></p>

[ux_slider timer=”3000″]

 

[ux_image id=”2143″]

 

[ux_image id=”2147″]

 

 

[/ux_slider]

 

[/col]

 

[/row]

<p class=”has-text-align-right”> <span style=”color:#0693e3″ class=”color”>&lt;&lt; Trở về&nbsp;</span><strong><a href=”https://conlannhiet.com.vn/”>TRANG CHỦ</a></strong> </p>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *