Kính gửi quí khách hàng hồ sơ, pháp lý sản phẩm con lăn nhiệt HecQuyn